Hız Göstergeniz Doğru Mu?


Sürücülerin zaman zaman karşılaştığı sorunlardan ve merak ettiği konulardan biri de aracın hız göstergesinin tam olarak doğru bilgi verip vermediğidir. Genellikle uzmanlarca kabul edilen bilgi göstergede yer alan hız bilgisinin aracın gerçek hızından daha fazla gösterdiğidir. Örneğin aracınızın hızı 90 km/s görünüyorsa ortalama 85 km/s hızla gidiyorsunuzdur. Ancak bu her araç, marka ve model için geçerli olmayabilir. Dikkatli olan sürücüler bu durumu hemen fark etse de bir çok kişi bu durumun farkında değildir.
Otomobil üreticilerinin bu şekilde üretim yapmalarının altında iki neden vardır.

Birincisinin hukuki bir dayanağı var. Avrupa komisyonu kararınca hiç bir araç hız göstergesinden daha hızlı hareket edemez. Üreticiler de bu karara uymak için doğal olarak oluşabilecek ufak hatalardan dolayı otomobilde kusur oluşturmamak için kendilerini garantiye almak amacıyla hız göstergesini kasıtlı olarak bir kaç derece düşük göstermek durumunda kalıyorlar. 
yanlış

Bu durum aşağıdaki formu ile daha net olarak anlaşılabilir. 
 0 ≤ v1 – v2 ≤ V2/10 + 4km/h
Üreticilerin hızı düşük göstermekteki başka bir amacı ise olası kazalardan sonra kendilerine dava açılmasının önüne geçmek. Yukarıdakilere benzer sebeplerden dolayı eğer hız göstergesindeki ufak hatalardan dolayı sürücüler haklı olarak üretici firmaya dava açtıklarında kazanacaklardır. Ancak üreticiler bir kaç puan hız göstergesinde yaptıkları kasıtlı düşüş ile kendilerini garantiye almakta ve aslında trafiğin olması gerektiğinden bir derece daha az ancak daha güvenli olarak akmasını dolaylı olarak sağlamaktadırlar.
Yorum Gönderme

Site İstatistikleri