Araç Kiralama ile Ilgili Yasal Durumlar


Günümüzde oldukça yaygınlaşan bir uygulama olarak araç kiralama zorunlu olarak bazı yasal düzenlemeleri de beraberinde getirmiştir. Bu düzenlemeler hem hak ve hukukun tam olarak korunabilmesi, hem de devletin ve halkın güvenliği için elzem olmaktadır.

Soru 1. Araç kiralarken kimlik bildirmek zorunlu mu?


4 Nisan 2015 tarih ve 29316 sayılı Resmi Gazete’ de Polis Vazife Ve Salahiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev Ve Yetkileri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna göre araç kiralayanların kimlik bildirimi yapmalarını zorunlu hale getirmiştir.

Soru 2. Araç kiralayan firma kimlik bilgilerini saklar mı?


araç kiralama firmaları sorumlu işleticilerine ve yöneticilerine kiralanan araç bilgilerini, aracı kiralayanların kimlik bilgilerini ve kira sözleşmesi kayıtlarını yasada belirtildiği şekilde günü gününe tutma sorumluluğu yüklemiştir. Bu bilgiler doğrultusunda mevcut bilgi, belge ve kayıtlar genel kolluk kuvvetlerinin her an incelemelerine hazır bulundurulmakla yükümlüdür.

Soru 3. Araba Kiralarken Başkasının Kimliğini Kullanmanın Cezası Nedir?


Yasaya göre yukarıda bildirilen maddelere uymayanlara idari para cezası uygulanır. Mülki idare amirlerince, bu yükümlülüklere aykırı hareket edenlere 5.000-TL, gerçeğe aykırı kayıt tutan veya bilgi verenlere ise 10.000-TL idari para cezası verilecek ve bu cezaların tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenmesi gerekmektedir. Ayrıca işlenen bir suçun gizlenmesi amacıyla bilgilerin yok edilmesi halinde işletme ruhsatlarının iptal edileceğini düzenlenmektedir.

Soru 4. Kiraladığımız araç takip edilebilir mi?


 İlgili yasa, tüm araçlarda coğrafi tanımlamasını sağlayan sistem veya sistemler kurmak zorunluluğunu getirmektedir. Bu kurala uymayan araç kiralama şirketlerine mülki idare amirlerinin 10.000-TL idari para cezası uygulaması vardır. Bunda devam eden şirketlerin işletme ruhsatları da iptal edilecektir. Buna göre araç kiralama firmalarının kiralık otomobillere araç takip sistemi takma ve istenirse bunu güvenlik güçleri ile paylaşma zorunluluğu vardır.Yorum Gönderme

Site İstatistikleri