Modifiye ve Cesitleri


Modifiye belirli bir firma tarafından geliştirilmiş ve milli yahut beynelmilel yasalara uygun bir şekilde denenmiş ve teknik onay almış araçların motorları üzerinde gerçekleştirilen teknik değişiklikleri ifade etmektedir. Bu değişikliklerin yapılabilmesi bazı tekniklere, bazı değerlere ve izinlere bağlı olarak yapılmaktadır.

Modifiye aşağıda sıralanan üç amaç için yapılmaktadır.

1. Sportif amacı olan modifiye: off road veya rallli gibi yahut daha farklı yarışlara katılacak olan araçlar için motorlarında yapılacak değişiklikleri ifade eder. Bu araçlar genellikle şehir içi ve şehirler arası trafiğe çıkarılmamakta sadece değişiklik amacına göre yarışmalarda veya trafiksiz alanda sportif amaçlarla kullanılmaktadır. bu durumda araçta yapılan değişikliklerin teknik onaydan geçmesine gerek de kalmamaktadır. Bu araçlar yarış alanına gelirken bile trafiğe çıkamamakta bir çekici/taşıyıcı yardımına ihtiyaç duymaktadır.

2. Ticari amacı olan modifiye: Amacı yük ve yolcu aktarmak olan araçların taşıma yahut güç konusunda artırım yapmak için yapılan değişiklikleri ifade eder. Türkiye'de genellikle panelvan kamyonetlerin minibüs şekline getirilmesi veya kamyonlardaki dingil sayısının ikiden üçe çıkarılması bu gibi değişiklikler kapsamına girer. Bir önceki yazımızda belirtilen kurallara uyulması durumunda trafikte yer almaları sorunsuzca mümkündür.

3. Hobi amaçlı modifiyeler: Bunu yapacak kişi kendi sahip olduğu binek otomobillerde sürüş keyfini veya başka özel sebepleri ileri sürerek araçta değişiklik yapmakta veya yaptırmaktadır. Bunu kişilerin psikolojisinde farklı olmak kavramı ile açıklamak da mümkündür.


Yukarıdaki maddlerden görüldüğü üzere sportif ve ticari amaçlı teknik amaçlı modifiyeler bireysel amaçlı değişikliklere göre daha kolay denetlenebilmektedir. Bireysel araç sahiplerinin yaptığı teknik değişikliklerin saptanması ve denetim altına alınması ise daha çok eğitim ve denetimin artırılması ile mümkün görülmektedir. Kurallarını tam olarak oturtmuş ülkelerin özellikle Araç Muayene istasyonları ve Trafik denetimleri sırasında onaysız olarak teknik değişikliğe uğramış bu araçlar oldukça kolay bir şekilde ortaya çıkarılmakta, bu araçların sahipleri ve sürücüleri ise ağır cezalarla karşı karşıya kalmaktadır. Bununla birlikte bir çok ülkede sigorta şirketleri de Kasko’nun geçerli olması için araçta yapılan bütün teknik değişikliklerin teknik onay’dan geçmiş olmasını görmek istemektedir.
Türkiye'de trafiğe çıkacak bütün vasıtaların üzerinde yapılabilecek teknik değişiklikler eski adıyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca 21 Ekim 2004 tarihinde yayınlanan ve 21 Nisan 2005’de devreye giren Araç İmal ve Tadil Montaj Yönetmeliği (AİTM)’nde belirtilmiştir. Bu yönetmeliğe göre her türlü Teknik Değişiklik konu ile ilgili olarak daha önce bakanlık tarafından yetkilendirilmiş olan Teknik Hizmet Kuruluşu (Teknik Servis) tarafından raporlanmış olması gerekmektedir. Teknik Onay gerektiren bu değişikliklerin kapsamı en basit dış ayna veya jant/lastik değişikliğinden başlamakta  ve en karmaşık motor gücü artırmaya kadar detaylara girilmiştir.
Kural olarak araç üzerine Teknik Değişiklik (tadilat) yapmadan Onay Kuruluşu’na (Bakanlık veya TSE) onay başvurusu yapmak gereklidir. “Bu tadilat onay gerektirir, şu tadilat onay gerektirmez” kararını tadilat yapılmadan önce Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (veya yetkilendirdiği kuruluş TSE) ve bakanlık tarafından atanmış olan Teknik Hizmetler Kurulusu vermelidir.


Yorum Gönderme

Site İstatistikleri