Araba (Atasozu ve Deyimler)

Araba ile ilgili deyimler:


Öküz arabası gibi:  çok yavaş.

Arabanın tekerine taş koymak :  güçlük çıkarmak.

Arabasını düze çıkarmak:  karşılaştığı güçlükleri yenip işini kolay yürür duruma getirmek.


Tavşanı araba ile avlamak: işini telaşsız ve soğukkanlılıkla görmek.

Çek! (çek arabanı!): hkr. “git buradan!” anlamında kullanılan bir söz: “Ben şimdi boya mı düşünüyorum?

Çek arabanı şuradan diyecektim, diyemedim.” -O. V. Kanık.
Araba ile ilgili atasözleri:

Nisan yağmuru; altın araba, gümüş tekerlek nisan da yağan yağmur ürünleri bereketli kılar, çiftçiyi zengin eder.

Araba devrilince (kırıldıktan sonra, kırılınca) yol gösteren çok olur
iş işten geçtikten sonra verilen öğüdün değeri yoktur.

Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt ovada yolunu şaşırır
zengin, para gücüyle güçlükleri yenerken yoksul, parasızlık yüzünden en kolay işi bile başaramaz.

Araba ile tavşan avlanmaz
her işte başarıya ulaşabilmek için kullanılması gereken özel yöntemler vardır.

Arabanın ön tekerleği nereden geçerse art tekerleği de oradan geçer
kıdem ve yaş bakımından büyük olanların yaptıkları her zaman örnek alınır.

Zengin arabasını dağdan aşırır, fakir düz ovada yolunu şaşırır
zengin, para gücüyle güçlükleri yenerken yoksul, parasızlık yüzünden en kolay işi bile başaramaz.

Atın bahtsızı arabaya düşer
değerli ama talihsiz kimseler, kişiliklerine uygun olmayan ağır ve aşağılık işlerde kullanılırlar.

Kimin arabasına binerse onun türküsünü çağırır
çıkar sağladığı kimsenin hoşuna gidecek biçimde davranan dönek ve dalkavuk kimseler için kullanılan bir söz.

Yorum Gönderme

Site İstatistikleri