Ehliyet Icin Parmak Izi Gerekli Mi

Yeni yönetmelik gereği sürücü adayları artık ehliyet alırken parmak izi vermek zorunda kalmayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından yayınlanan yeni yönetmelik çerçevesinde yapılan değişiklik Motorlu Taşıt Kursu Yönetmeliğinde daha önce parmak izi belgesinin gerekliliğini ortadan kaldırıyor. Yönetmelikte yeni bir liste yayınlandı ve bu listede parmak izi belgesi yer almıyor.


İlgili yönetmelik gereği  Kurslara kaydolacak kursiyerlerden istenen belgeleri düzenleyen 11. maddesinde yer alan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyla ilgili "Parmak izi alındığına dair belge"  ifadedesi ile yabancı uyruklu vatandaşlarla ilgili "Parmak izi alındığına dair belge, istenir." ifadesi kaldırılmış bulunuyor.

 Yayımlanan yönetmeliğin metni şu şekilde yer alıyor.

18 Haziran 2014  ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 29034
YÖNETMELİK
Millî Eğitim Bakanlığından:
MİLLΠEĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1  29/5/2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (7) numaralı alt bendi ve (b) bendinin (6) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3  Bu Yönetmelik hükümleri Millî Eğitim Bakanı tarafından yürütülür.


Sürücü Belgesi İçin gerekli Evraklar 


Sürücü Kursuna ehliyet için başvuru yaparken sizden aşağıdaki evraklar istenecektir. Ayrıca ilgili bankadan sınav harcını yatırdığınıza dair dekontta sürücü kursu tarafından sizden alınacaktır.

  1.  Diploma Fotokopisi (Aslı veya Noter tastkli) veya öğrencilerden 2 adet öğrenci belgesi asıl olacak 
  2. Nüfus Cüzdan Fotokopisi 
  3. 7 Adet Fotoğraf Savcılıktan Temiz Kağıdı ( Adliyeden Ehliyet için olacak veya Beyan Dilekçesi)
  4.  Sağlık Raporu (Tek tabibten veya hastaneden sürücü olur raporu Aile hekimleri ücretsiz veriyor) 
  5.  Evli Bayanlardan Evlilik Cüzdanı Fotokopisi 
  6. Kan Gurubu Kartı Ehliyeti Olup Büyütmek İsteyenler (Ayrıca Yukarıdakilere ek olarak) 
  7. Sürücü Belgesi Fotokopisi 

Yorum Gönderme

Site İstatistikleri