BMW i8 ve Ozellikeleri

BMW i8

BMW i8 otomobil sektöründe lazer aydınlatma sistemini kullanarak bir ilke imza atmak için heyecanlanıyor.
 
Önümüzdeki haziran ayında ilk kez piyasa sürülecek olan i8 son hazırlıklarını da BMW group tesislerinde yaparak kendisine yönelik alıcı talepleri beklemeye başladı. Yetkililerin ifadelerine göre şimdiye kadar gerçekleşen talep planlananın çok ötesinde. Yani ilgi yoğun.
 
 1.5 lit­re si­lin­dir ha­cim­li 231 bey­gir gü­cün­de­ki BMW Twin­Po­wer Tur­bo ben­zin­li mo­to­ru ve 131 bey­gir gü­cün­de­ki elek­trik­li mo­to­r özellikleri ile birlikte piyasada ve trafikte göreceğimiz  i8, testlerde elde edilen sonuçlara göre 4,5 saniyede 0-100 km/s hıza ulaşabilmekte.  Otomobilin diğer bir öne çıkan özelliği ise üç si­lin­dir­li ben­zin­li mo­tor­la güç­len­di­ri­len ilk se­ri üre­tim mo­de­li ol­masıdır.
 
bmw i8
 
En ilgi çekici kısmı ise sona sakladık. Bu otomobil tek bir şarj ile yaklaşık 500 km yol yapma imkanına sahip. Si­lin­dir hac­mi ba­şı­na el­de edi­len 154 bey­gir­lik mo­tor gü­cü yük­sek per­for­mans­lı ve gayet spor bir otomobil tarzında üretilen i8 ay­nı za­man­da BMW Gro­up ta­ra­fın­dan el­de edi­len en yük­sek de­ğer­ler­den bi­rine sahip olmakla da kıvanç duymakta.
 
 Yeni aracımız i8 tam olarak do­lu bir ya­kıt de­po­su ve tam ola­rak şarj edil­miş ba­tar­yay­la alabileceği en fazla mesafe Com­ford mo­dun­da 500 km den daha fazla olacağı kaydedilirken ECO PRO mo­dun­da bu mesafeyi % 20 civarında yükseltiyor. Otomobilin cam­la­rı ise kon­van­si­yo­nel cam­la­ra oranla % 50 civarında araç ağırlığında tasarruf yapacak şekilde 0.7 mm ka­lın­lı­ğın­da.

Yorum Gönderme

Site İstatistikleri