Plaka Değiştirme İşlemleriHer ikinci el araç alım satımında plaka değiştirilmek zorunda değildir. Yasal olarak böyle bir yükümlülük bulunmamaktadır. Ancak bazı istisnai durumlar söz konusu olabilir.

Mesela 32 Isparta plakalı bir aracı ikinci el olarak satın alan ancak Isparta'da ikamet etmeyen herhangi bir kimse plakasını bulunduğu ile göre değiştirmek zorunda değildir.
Plaka değişikliği isteniyorsa

Aracı satın almak isteyen kişi satış işlemleri esnasında almak istediği aracın yerleşim yeri adresinin bağlı bulunduğu yerdeki trafik tescil kuruluşunda tescilini bildirmişse aracın tescil işlemi araç sahiplerinin, kanuni temsilcilerinin, vekillerinin veya kamu kurum veya kuruluşları ile tüzel kişiliklerince yetkilendirilen kişilerin; kimlik belgeleri, şoförler odasından temin edilmiş bir adet araç tescil dosyası ve gereği gibi ve doğru bir biçimde doldurulmuş iki adet Ek-1 müracaat ve işlem formu ile birlikte satış veya devir tarihinden sonraki bir ay içerisinde yerleşim yeri adreslerinin bağlı bulunduğu yerdeki trafik tescil kuruluşuna başvurmaları ile gerçekleştirilecektir.

Plaka değişikliği talep edilen durumlarda;

Yorum Gönderme

Site İstatistikleri