Turbo Motor Nedir? Nasil Çalışır?

Turbo Motor Nedir

Turbo motor nedir? Nasıl çalışır?

Motorun gücü hesaplanırken motordaki yanma bölümlerinde gerçekleşen yakıt itibara alınır.  Yanma olayının düzenli ve yüksek seyretmesi için bol miktarda oksijene gereksinim vardır. Hali hazırdaki teknolojik imkanlarımız ile aynı motor hacminde daha fazla iş imkanının sağlanması ancak motorda yer alan bu hava hücrelerine daha fazla hava aktarabilmekle mümkün olabilmektedir.

Turbo motorda asıl bilinmesi gereken şey ekzoz gazlarının türbin pervanelerini hızla harekket ettirip hava filtresinden yol alan aşırı havayı çekmek suretiyle motorda bulunan yanma odalarına iletmesidir.

Bu motorlarda kullanılan çıkış gazında sağlanan enerji miktarı motorun göstermiş olduğu performansı yakıt tüketimi konusunda tasarrufa dönüştürmektedir. Yakıt da gereğinden fazla kullanılmadığı için ve kullanılmamış yakıt dışarıya atılmadığı için diğerlerine göre daha çevreci olduğu söylenebilir. Bu motorların tercih edilmesinin önemli bir nedeni de zor yollarda, yokuşlarda güç kaybının olmamasıdır.

turbo motor nedir

Turbo Motorlar ve Motor Yağı
Her ne kadar turbo bağımsız bir parça olsa da asla motordan ayrıymış gibi düşünülmemelidir. Motor için yapılan bakımların düzenliliği ve doğruluğu turbonun verimliliği ve performansını da doğrudan etkilemektedir.
 Tubo otomobillerde kesinlikle hangi araç üretici tarafından öneriliyorsa o motor yağı kullanmak sizin faydanıza olacaktır. Çünkü kullanılan düşük kaliteli motor yağlarının turboya büyük zararlar verdiği gözlemlenmiştir. Kalitesiz yağlardan artan karbon parçacıkları turbo yağ kanallarını kapatıp milde, segmanlarda ve gövdede ciddi hasarlar oluşturabilmektedir. Ayrıca yağ eksilmesi de turboyu arızalandırabilir. Kısa bir yolculuk bile bu şekilde ciddi bir arıza oluşturabilir.Turboların Bakımında Dikkat Edilecek Durumlar:
1. Hava filtrelerinin kaliteli olmasına ve zamanı gelince değiştirilmesine özen gösterilmelidir. Kalitesiz filtrelerden kopan parçalar turboya zarar verebilir.

 2. Motorun Sürekli bakımlı olmasına dikkat etmek gerekir. Motordaki en ufak bir arıza turboya zarar verebilir.
 3. Motorlu otomobiller ilk çalıştırırken gaz pedalına basılmamalıdır.

4. Uzun süre kullanılan araçlardan ayrılırken park ettikten sonra biraz rölantide çalıştırılıp beklemeli hemen kontağı kapatmamalıdır.


Yorum Gönderme

Site İstatistikleri