Servis Şöförlerinin Yükümlülükleri

Okul Servisi yapan şoförlerin yaptıkları işe dair bir takım sorumluluk ve yükümlülükleri vardır.

İşte o yükümlülüklerin neler olduğunu söz konusu yönetmelikten alıntı yaparak aşağıya listeliyoruz.

sorumluluk

Taşımacının Yükümlülüğü

Madde 5 — Okul servis araçları ile taşımacılık yapanlar;
a) Öğrencilerin oturarak rahat bir yolculuk yapmalarını sağlayacak tedbirleri alarak taahhüt ettiği yere kadar götürüp getirmekle ve servis hizmeti sırasında taşıta başka herhangi bir yolcu almamakla,

b) Taşıt içi düzeni sağlamak, anaokulu ve ilköğretim statüsündeki okul öğrencilerinin inme ve binmeleri sırasında yardımcı olmak üzere rehber personel bulundurmakla,

c) Trafik denetleme şube veya bürolarından özel izin belgesi (EK-4) almakla,

d) Taşımacıların yanında çalışanlar, hizmet akdine tabi olup, bunların sosyal güvenlik yönünden sigorta işlemlerinin yaptırılması zorunluluğuyla,

e) Her yıl 507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanununun 125 inci maddesi uyarınca bu Kanuna tabi Odalarca belirlenen Okul Servis Araçları fiyat tarifeleri ücretine uymakla,

f) Yolcunun (Taşınan);

1- İkametgahının değişmesi,

2- Uzun tedaviyi gerektiren bir hastalık geçirmesi,

3- Okumaktan vazgeçmesi,

4- Herhangi bir sebepten dolayı okuma hakkını kaybetmesi, sebebiyle servisle taşınmaktan vazgeçmesi halinde geri kalan ayların ücretlerini iade etmekle yükümlüdürler.

Bu Durumda yönetmeliğe göre servisin müşterileri;

Servise yabancı birinin alınmamasına alınıyorsa itiraz hakkını kullanmasına,

Küçük çocuklar için sosyal güvenlik ve sigorta işlemleri yapılmış yardımcı çalıştırılmasına,

Belirlenmiş fiyatın dışına çıkılmamış olmasına, zaruri sebeplerle servisten vazgeçildiğinde ücret iadesi talep etme hakkının olduğuna dikkat etmelidirler.

Yorum Gönderme

Site İstatistikleri