Okul Servislerinde Sigorta

Okul servisçiliği yapan her aracın gerekli sigorta işlemleri yaptırması zorunludur. Yönetmeliğin ilgili maddesi aşağıya alınmıştır.

Sigorta Zorunluluğu

Madde 9 — Okul servis araçları, öğrenci taşıyan gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kuruluşları, taşıma hizmetinde kullanılan söz konusu araçlarına, Karayolları Trafik Kanunu’nun zorunlu kıldığı Mali Sorumluluk Sigortasını yaptırmak mecburiyetindedirler.

Sigorta Şirketlerinin Yükümlülüğü

Madde 10 — Türkiye’de kaza sigortası dalında çalışan ve ruhsatı bulunan her sigorta şirketi, okul servis araçlarına Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yapmak zorundadır.

Sigortasız Taşıma Yapılamayacağı

Madde 11 — Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası bulunmayan servis araçları ile öğrenci taşımacılığı yapılamaz. Bu madde hükmüne aykırı olarak faaliyet gösteren araçlar hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 91 inci maddesi hükmü uygulanır.


Bu maddelere göre önceden velilerin ileride doğabilecek bir takım problemlerin en baştan önüne geçmek üzere çocukları için kayıt yaptıracakları araçların;

Aracın mali sorumluluk sigortasının yapılıp yapılmadığını dikkatle takip etmelidirler.

Yorum Gönderme

Site İstatistikleri