Kasko Ücretinin Ödenmedigi Durumlar

 Aracınızın Kaskosunun hangi durumlarda geçersiz olacağı ve kasko ile ilgili kaza sonrası yapılacaklar hakkında kısa ve öz bilgiler:
 1. Savaşlarda meydana gelebilecek muhtemel zararlar, istila ile karşılaşma durumları, iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri harketler nedeniyle meydana gelen zararlar.  
 2. Olası bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer atıklardan veya bunlara atfedilen nedenlerden meydana gelen iyonlayıcı radyasyonların veya radyo-aktivite bulaşmaların ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin neden olduğu bütün zararlar. (Bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım olayını da kapsayacaktır.)
 3. Resmi yollarlar gerçekleştirilmiş olan çekilme çekilme durumu dışında, taşıtta yapılacak tasarruflar nedeniyle meydana gelen zararlar.
 4. Aracın sürücüsünün araç için gerekli olan ehliyete sahip olamayan kimseler tarafından kullanılması sırasında meydana gelen zararlar.
 5. Gereğinden fazla alkollü olduğu halde meydana gelebilecek durumlar. 
 6. Taşıta, sigortalı veya fiillerinden sorumlu bulunduğu kimseler veya birlikte yaşadığı kişiler tarafından kasten verilen zararlar ile sigortalının fiillerinden sorumlu olduğu kimseler veya birlikte yaşadığı kişiler tarafından sigortalı taşıtın kaçırılması veya çalınması nedeniyle meydana gelen zararlar. 7. Aracın bakımının yapılmamasından kaynaklanan zararlar. 
 8. Sigorta kapsamına giren bir olaydan doğmadıkça ve böyle bir olayla sonuçlanmadıkça taşıtın mekanik, elektrik ve elektronik donanımında meydana gelen her türlü arızalar, kırılmalar ile lastiklerde meydana gelen zararlar.
 9. Taşıtın bir hasar veya arıza nedeniyle zorunlu olarak taşınması veya çekilmesi nedeniyle meydana gelen teminat kapsamındaki zararlar hariç olmak üzere, taşıtın kendi gücü ile girip çıkacağı düzenli (tarifeli) ve ruhsatlı sefer yapan gemiler ve trenler dışında kara, deniz, nehir ve havada taşınması sırasında uğrayacağı zararlar.
 10. Taşıtın ruhsatında belirtilen taşıma haddinden fazla yük ve yolcu taşıması sırasında meydana gelen zararlar.
 11. Zaman aşımının oluşması: Olayın üstünden geçen iki yıldan sonra istenilen talepler karşılanmayacaktır.

Zarar tespitinin yapılması ve ödeme için gerekli işlemler:

Aracın sigortasını sağlayan kurum kendisine ulaşan belgeler için 15 gün içerisinde incelemelerini bitirmeli hasar durumu ve tazminat miktarını sigorta yaptıran kişi ya da kuruluşa bildirmek durumundadır. Bu süreçte araçta oluşan hasar sigortacı ve sigortalı arasında anlaşma ile tespit edilir. Eğer aralarında anlaşamazlarsa bir hakem ve bilirkişi tayin edilir. Tayin edilen hakem ya da bilirkişi en geç iki ay içerisinde raporlarını hazırlar.

Araç çalınmışsa aracın o günkü değeri sigortalıya ödenir. Araçta tamiratı olanaksız hasarlar oluşmuşsa  yine sigortalıya kasko sözleşmesi gereğince aracın o günkü değeri ödenir.

Yorum Gönderme

Site İstatistikleri