LPG Dönüşümü İçin Gerekli Belgeler

1. Dönüşüm yaptırdığınız şirket tarafından size kesilen fatura

2. Aynı firmanın size teslim edeceği MONTAJ TESPİT RAPORU
dönüşüm
Lpg Dönüştürme
3. Otogaz dönüşümünü yapan şirketin İmalat yeterlilik belgesi
4. Takmış olduğunuz lpg sisteminin üretici markasına ait karayolu uygunluk belgesi.
5. Muayene belgesi (Karayolları muayene istasyonundan)
6. İlgili Dilekçe
7. İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
8. Eski Tescil ve Trafik belgeleri.

LPG dönüşümü için yetkili firmaları görmek için tıklayınız.

Not: 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu' nun 32.Maddesi gereğince araçta yapılan her türlü tadilat 30 gün içerisinde tescili yapan kuruluşa bildirilmek zorundadır. Aracınızda yapılan tadilatı, 30 gün içerisinde mutlaka ruhsatınıza işleterek ilgili kanunlardan dolayı olan yükümlülüklerinizi yerine getirmelisiniz.                   Makina Mühendisleri Odasına Verilmesi Gereken Belgeler:

1. AİTM LPG Seri Tadilat Araç Uygunluk Belgesi fotokopisi
2. Yetkili firma tarafından düzenlenmiş fatura
3. "TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi" fotokopisi
4. "SMM Büro Tescil Belgesi" fotokopisi
5. "Araçların LPG'ye Dönüşümü Mühendis Yetki Belgesi" fotokopisi
6. AİTM LPG Seri Tadilat Tip Onay Belgesi fotokopisi
7. "Montaj Tespit Raporu"
Dikkat edin işlemleri başa almamak için:
Makina Mühendisleri Odası, çekmiş olduğunuz fotokopi evrakları da dahil olmak üzere tüm evrakların silinti kazıntı gibi tahrifat olmadan ıslak kaşe ve imzalı olmasın şart koşmaktadır.

Makina Mühendisleri Odası'ndan Alınması Gereken Belgeler:

1. "Montaj Tespit Raporu"nun onaylanmış nüshasını
2. LPG stickerını
3. LPG Gaz Sızdırmazlık Raporu'nu
4. LPG Ruhsatını (Bu ruhsat aracın Gaz Sızdırmazlık Raporu aldığını belgeler)

Periyodik Araç Muayene İstasyonlarına;

1. Vergi borcu olmadığını belirten belge
2. Muayene harcı tahsilat makbuzu aslı
3. Araç Trafik Tescil Müracaat ve İşlem Formu
4. Aracın tescil ve trafik belgesi
5. Egzoz emisyon ölçümünün yapıldığını belirten belge
6. Gaz Sızdırmazlık Raporu
7. Muayenesi yapılacak araca ait mali sorumluluk sigortası poliçesi 

Yorum Gönderme

Site İstatistikleri