Ehliyet Kaybedenler İcin Yeni Ehliyet Cikarma

İnsanın başına her şey gelebilir. Bunların arasında günlük hayatta sıkça kullandığımız belgeler de var. Ve ehliyet belgesi de bu konuda en az kimlik kadar önem arz ediyor.

Trafik kanununa bağlı ilgili yönetmeliğin 83. Maddesi gereği bir insan kaybettiği veya eskiyen sürücü belgesini durumu beyan ederek bir dilekçe aracılığıyla yenisi ile değiştirebilir.

Kaybedilmiş bir ehliyeti yeniden çıkarmak için ilinizdeki Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne aşağıdaki belgeler ile birlikte müracaat edilmeli.

1. Dilekçe (Örnek Aşağıda)
2. Kimlik belgesi (fotokopisi - 2 adet - ve Aslı)
3. 2 adet son altı ayda çektirilmiş fotoğraf
4. Sürücü belgesi ücreti
5. Kan Grubunu gösterir belge.

Eğer ehliyetiniz kaybolmamış ama eskimişse yukarıdaki dört belgeyle birlikte eskiyen sürücü belgesini de getirmeniz gerekiyor. Ayrıca eski ehliyetinizde kan grubu mevcut ise kan grubu belgesi getirilmesine ihtiyaç duyulmuyor.Kolay gelsin.


Dilekçe Örneği


TRAFIK TESCIL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ’NE
…………………….
Sahibi olduğum ……….. seri no’lu ………….. adıma kayıtlı ehliyetimin ………………………… sebeplerden dolayı yenilenmesi veya değiştirilmesi talebimi tarafınıza bildirir ve arz ederim. …/…./….
Adres:
İmza
Adı-Soyadı

Yorum Gönderme

Site İstatistikleri